2011. március 22., kedd

Tehetséggondozás a Szent Imre Gimnáziumban

Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet kapott a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium.
Az elismerést megelőzően szakértők vizsgálták meg az intézményben folyó tehetségsegítő munkát. Az akkreditált kiváló tehetségpont címet három évig használhatjuk.
Közel 30 pedagógusunk vett részt továbbképzésen tehetséggondozás témában. Egy kollegánk tehetségfejlesztő szakértő szakot végez. Ettől a tanévtől kezdve pszichológus is segíti a tehetséggondozó munkánkat.
2006-ban hoztuk létre a „Talentumok Tehetséggondozó Programunkat”, amelynek célja a tehetséges tanulók kiválasztása, tanulmányi munkájuk egészének követése és irányítása, terhelésük, versenyzésük tudatos tervezése, valamint személyiségfejlődésük, rekreációs tevékenységeik kiemelt figyelemmel kísérése. A tanulóknak a tehetségük kibontakozását segítő és a képességeiknek megfelelő színvonalú többlet-ismeretanyagot biztosítunk, ezáltal hatékonyan készülhetnek fel a megyei, regionális és országos tanulmányi versenyekre. A sokféle tehetségforma közül kiemelten foglalkozunk az intellektuális tehetségekkel, ezen belül a természettudományi, matematikai, informatikai, idegen nyelvi tehetségekkel és a humán tudományokban kiemelkedő tehetségekkel foglalkozunk.
Tehetséggondozó modellünkkel, mint jó gyakorlattal bekerültünk a referenciaintézmények hálózatába. 
2010 márciusában megtartottuk iskolánk tehetségnapját, a PI-programot, amelyen Sudoku és idegen nyelvi szókirakó egyéni és csapatversenyeken mérethette meg magát a megyéből érkező kb. 160 diák, és az érdeklődők kerekasztal beszélgetések keretében betekinthettek tehetséggondozó munkánkba.
A komplex fejlesztés jegyében rendezzük meg a „Szép magyar beszéd –Nyelvművelő és szónokverseny a humán tehetségek fejlesztéséért” c. versenyünket, valamint az egyházi iskolák körében évente a „Keresztény Ifjúsági Találkozó és kreatív versengés” programot.
Diákjaink kikapcsolódását, feltöltődését és lelki egyensúlyának megteremtését segítik rekreációs közösségi programjaink, pl. a humán nap, reál nap, amelyeket sok vidámság, mozgás, kreatív vetélkedők jellemeznek.
Versenyekre felkészítő munkánk eredményességét bizonyítja, hogy az előző négy tanévben 38 diákunk versenyzett országos döntőkben történelem, matematika, kémia, informatika, angol, földrajz, művészettörténet és hittan tantárgyakból. A legrangosabb versenyen, az OKTV-n művészettörténetből 3., történelemből 15. lett diákunk. Az Arany Dániel Matematikaverseny döntőjében 2. díjat nyert, az Angol Nyelvű Szónokverseny országos döntőjében 1., a Katolikus Iskolák Matematikaversenyén országos 3. helyezett lett egy-egy diákunk. A nyolcosztályos gimnáziumok versenyén 65, megyei versenyeken 62 tanulónk ért el dobogós helyezést.
A tehetséggondozó munkánk érdekében számos külső szakértővel és tehetségműhellyel tartunk kapcsolatot:
Dr. Kiss Sándorral, a Nyíregyházi Főiskola nyugalmazott docensével az Ambrózy Géza Megyei Matematikaverseny szervezésében, feladatok összeállításában és javításában működünk közre.
Az elmúlt években több városi tehetséggondozó matematika szakkör és nyári tábor kapott helyet iskolánkban, és egy kollegánk is oktat ezekben. Számos diákunkat irányítjuk ezekbe a szakkörökbe és felkészítjük őket a beválogatásra. 
Az Út a tudományhoz program keretében több kutató projektben vettek részt diákjaink. Pl. tanulmányi kiránduláson megtekintették a svájci CERN részecskefizikai kutatóintézetet, a Debreceni Egyetem egyik oktatója segítségével a digitális képfeldolgozás területén kutatnak diákjaink.

2010. október 4., hétfő

Tehetségkonferencia és Példaérték Gálaműsor

A "Vásárhelyi Tehetségpont" október 3-án délután a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermek Központban 14.00 órától rendezte meg  Tehetségkonferencia és Példaérték Gálaműsor című programját.
Lehetőséget kaptak a régió tehetségpontjai (így mi is), hogy egy kiállítás keretében bemutatkozzanak.
A konferencián Megyesi Mária igazgatónő képviselte iskolánkat, ahol dr. Balogh László és más neves tehetségszakértők tartottak előadást.

2010. július 2., péntek

Akkreditációs egyeztető értekezlet a Debreceni Egyetemen

Az elmúlt héten (2010. június 25-én) tartottak a Debreceni Egyetemen régiónk azon tehetségpontjai számára egy egyeztető értekezletet, akik szeretnének Akkreditált tehetségponttá válni. Tájékoztatást kaptunk az akkreditáció menetéről és az elvárásokról. Iskolánkban várhatóan szeptemberben vagy októberben kerül sor az akkreditátorok (Polonkai Mária és Pappné Gyulai Katalin) látogatására.

2010. június 24., csütörtök

Regionális Év Végi Találkozó

2010. június 18-án a Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet Regionális Év Végi Találkozót szervezett a tehetséggondozás témakörében. A rendezvény helyszíne a Mátészalka melletti Géberjén volt. Az előadók dr. Polonkai Mária ill. Szopkó Csaba voltak, akik a Magyar Géniusz Programról és a megyei tehetségsegítő kezdeményezésekről beszéltek. Megtudtuk többek között, hogy a szokásos Tanévnyitó Kavalkádot 2010. augusztus 27-én Megyei Tehetségnapként fogják megszervezni.

Kallós Béla
 

2010. március 8., hétfő

Tehetségnap az iskolánkban (Pi-Program)


Iskolánk, mint Tehetségpont március 17-én szerdán Tehetségnapot szervez, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődő tanárokat, szülőket és diákokat. 

Reggel (7.45-8.15) az iskolagyűlés keretében mutatjuk be az érdeklődő vendégeknek és gimnáziumunk diákjainak az iskolánkban folyó tehetséggondozó munkát egy prezentáció keretében "Isten nem teremt selejtet" címmel.
Délután 13.30 órai kezdettel több szekcióban mutatkoznak be mentortanáraink és a diákok (matematika - Tamás Éva és Kallós Béla, informatika - Széles Tamás, földrajz -Bartókné Dorogi Judit, kémia - Gönczy Katalin, és német nyelv - Maczinkó Szilvia)
14.00 órától két (nem szokványos) tanulmányi versenyt szervezünk: 
6-7. osztályos diákok részére angol és német nyelvű szókirakó csapatversenyt szervezünk. Részletes versenykiírás megtekinthető itt.
6-8. osztályos diákok részére Sudoku logikai versenyt szervezünk. Részletes versenykiírás megtekinthető itt.    
Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze március 12-ig e-mailben a következő címen: kallosbela@gmail.com A jelentkezésben írják meg azt is, hogy a program melyik részén szeretnének részt venni, a versenyre való jelentkezés esetén pedig a kiírásnak megfelelően a résztvevők neveit, kategóriáit és felkészítő tanárainak nevei.

Az egész nap folyamán megtekinthető a Talentumok Tehetséggondozó Programban résztvevő diákok bemutatkozó tablója az iskola aulájában.

 A rendezvény megrendezését támogatja a Pro Paedagogia Christiana Alapítvány. 

2010. február 7., vasárnap

Tehetségpont lettünk

2009 októberétől iskolánk regisztrált Tehetségpont lett, ami jelzi elkötelezettségünket a tehetségek felkutatásában és segítésében. Az alapításunk (1992) óta kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra és évről-évre egyre professzionálisabb módon igyekszünk ezt a feladatot ellátni. Néhány éve elindítottuk iskolánkban a Talentumok Tehetséggondozó Programot, aminek keretében számos diák készült és jelenleg is készül különböző tantárgyakból tanulmányi versenyekre, emelt szintű érettségire. Az elsődleges cél az, hogy minden tanítványunk megtalálja azt a területet, ahol tehetséges és abban fejlődni tudjon.

Ezzel az útjára induló információs bloggal segíteni szeretnénk az iskolán belüli és az azon kívüli információáramlást. Hívunk mindenkit (tanárokat, szülőket, diákokat), hogy vegyenek részt ennek a blognak a szerkesztésében. Várjuk az ötleteket, megjegyzéseket, észrevételeket. Terveink között szerepel, hogy tehetséges diákjainkat bemutassuk, a pályázási lehetőségekről, tanulmányi versenyekről, rendezvényekről hírt adjunk.